21-03-2024
Voorverkenning UPV meubels

Beleidsinstrumenten, zoals een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen en het verlagen van de milieu-impact. In lijn hiermee heeft het Nationaal Programma Circulaire Economie een wettelijke UPV voor de productgroep ‘meubels’ opgenomen, die vanaf 2030 geldt.

 

De UPV sluit aan bij de ambitie van de Nederlandse overheid om bij te dragen aan circulaire ketens. Anderzijds is het bekend dat meer beleid nodig is om dit doel te bereiken. Een UPV richt zich voornamelijk op het bevorderen van circulariteit aan de achterkant van de keten, met indirecte invloed op de voorkant.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar een gebruiksvriendelijke wettelijke UPV voor meubels, met doelstellingen die zich richten op hergebruik, reparatie en recycling, die in de loop van de tijd kunnen worden aangescherpt. Rebel en TAUW zijn gevraagd om een voorverkenning uit te voeren met als doel:

 

  • De structuur van de meubelketen in kaart brengen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant.
  • De hoofdlijnen van de UPV-scope bepalen, met aandacht voor diverse productcategorieën en materialen.
  • Realistische doelstellingen onderscheiden om een duurzamere en circulaire meubelketen te stimuleren.
  • Inzicht krijgen in de organisatie van een UPV voor meubels.
  • Vervolgstappen inventariseren voor verdere uitwerking en implementatie van de UPV.

Rebel is door de Transitieagenda Consumptiegoederen gevraagd om deze eerste verkenning uit te voeren. Meer lezen over deze voorverkenning? Download hier het rapport.