21-03-2024
Verkenning verplichting verkoop gebruikte producten

Copper8 heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onderzocht of het haalbaar is om retailers te verplichten om hergebruikte producten te verkopen. Als deze producten meer worden aangeboden, wordt het voor consumenten makkelijker om hergebruikte producten te kopen. Op basis van bestaande, flankerende en nieuwe wet- en regelgeving is nagegaan hoe het aanbieden van hergebruikte goederen kan worden verplicht. Er zijn juridische aanknopingspunten voor het invoeren van een verplichting, maar alternatieve instrumenten worden ook overwogen. Het rapport benadrukt dat aanvullend beleid nodig is om retailers voor te bereiden op deze maatregel en om bestaande obstakels weg te nemen. Samenwerking met andere partijen, zoals Rijkswaterstaat en Het Groene Brein, wordt aanbevolen om het aanbod van gebruikte goederen te vergroten.

 

Wil je meer lezen over deze verkenning? Download het onderzoek hier.