05-05-2023
Opleiden voor een circulaire meubelbranche

Wat moet er gebeuren om te komen tot meer circulariteit in meubelopleidingen? Over deze vraag hebben wij, Liedewij de Graaf van ikcirculeer en Martine Postma van Repair Café International, vanaf september 2022 met tientallen mensen gesproken. Uit die gesprekken kwamen vier actielijnen voren.

 

Opleiden voor circulariteit in de meubelbranche kan bevorderd worden:

  • door verkorte opleidingen te organiseren bij circulaire ambachtscentra
  • door circulaire vaardigheden op te nemen in reguliere opleidingen in het vmbo en mbo
  • door goede voorbeelden van circulariteit in de meubelbranche zichtbaar te maken
  • door vacatures voor meubelreparateurs uit te lichten en onder de aandacht te brengen bij de opleidingen.

Om te toetsen of we met deze actielijnen op het goede spoor zitten, organiseerden we op 6 april jl. een klankbordsessie in de Utrechtse circulaire hotspot Hof van Cartesius. Deelnemers aan deze sessie zijn afkomstig uit diverse geledingen van het onderwijs (vmbo, mbo, hbo) maar ook van buiten de onderwijswereld. Na korte introducties op de actielijnen gaven zij waardevolle feedback, die we verder uitwerken tot een actieplan.

Martine vertelde over circulaire ambachtscentra – een icoonproject van de Rijksoverheid – om te komen tot meer producthergebruik, via samenwerking tussen milieustraten, kringloopwinkels, Repair Cafés en andere repareeractiviteiten, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Nederland telt intussen tientallen circulaire ambachtscentra. Meubels vormen daarin een belangrijke productgroep. Door medewerkers van circulaire ambachtscentra in een verkorte opleiding of cursus gericht enkele cruciale vaardigheden bij te brengen om meubels te repareren, maar ook te refurbishen, in delen te hergebruiken en/of te upcyclen, kunnen snel en eenvoudig veel extra mensen aan de slag met meubelreparatie.

 

Liedewij lichtte vervolgens het opnemen van circulaire vaardigheden in de reguliere opleidingen in het vmbo en mbo toe. Recente gesprekken met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) laten zien dat dit landelijke scholenplatform ook meer aandacht wil voor praktische duurzaamheid in de opdrachten. Zodat leerlingen BWI op school ervaren hoe zij hun vaardigheden kunnen inzetten voor de levensduurverlenging en het waardebehoud van meubels, en waarom dat zinvol is.

Tijdens de klankbordsessie op 6 april is met de deelnemers gekeken hoe dit verder binnen verschillende mbo-kwalificatiedossiers zo concreet mogelijk vorm kan krijgen. Alle deelnemers en genodigden voor de klankbordsessie gaven aan dat ze graag betrokken willen blijven bij vervolgstappen op weg naar meer circulariteit in de meubelbranche.