21-03-2024
Duurzaamheidscommunicatie: show, don’t tell!

In dit artikel behandelen doctor Bianca Harms en professor Peter Leeflang de manier waarop commerciële organisaties communiceren over duurzaam zakendoen en de meest effectieve wijze hiervoor. Tevens benadrukt het de complexiteit van duurzaamheidscommunicatie. Eerlijkheid is hierbij essentieel, echter wordt er tegelijkertijd risico gelopen op negatieve percepties.

 

Verder behandelt het artikel het fenomeen “purposewashing”, waarbij organisaties onterecht communiceren over maatschappelijke doelen. Het onderscheidt tien randvoorwaarden op zowel strategisch als communicatieniveau. Hieronder valt het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, het maken van langetermijnkeuzes en het benadrukken van zowel eerlijkheid als transparantie.

 

Daarnaast onderstreept het artikel het belang van bijdragen aan maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen voor commercieel succes, op lange termijn. Tot slot worden de verwachtingen van verschillende belanghebbenden, zoals consumenten, werknemers en investeerders, aangestipt.

 

Benieuwd naar het volledige artikel? Download het artikel hier.

 

Lees ook het interview met Bianca Harms. Hier licht zij haar visie op effectieve duurzaamheidscommunicatie verder toe!