Resell · Marktplaats
Project Streetrescue

Uit onderzoek van Marktplaats is gebleken dat mensen veel waardevolle spullen, zoals meubels,  bij het grofvuil zetten. Gedurende het onderzoek bleek dat de gevonden items, via Marktplaats, prima een tweede leven konden krijgen. Hier werd voor betaald of het werd gratis weggegeven.

 

Het grofvuilbeleid wordt op gemeentelijk niveau gecoördineerd, waarbij een schone gemeente voorop staat. Gemeenten halen het grofvuil op en/of burgers mogen het naar milieustraten brengen.  Vooral bij ophalen worden de aangeboden items direct vernietigd door de grijper van de vuilniswagen. Hierdoor krijgen deze items geen tweede leven. Weggooien wordt makkelijker gemaakt dan hergebruik.

 

Met Project Streetrescue wil Marktplaats, middels co-creatie, dat gemeenten meer aandacht aan hergebruik gaan besteden. Hiermee bespaart men emissies en grondstoffen, worden nieuwe eigenaren weer blij gemaakt en gaat de hoeveelheid afval per inwoner omlaag.

Periode: augustus 2023 tot dat er geen waardevolle spullen meer worden weggegooid in Nederland

Locatie: Landelijk, waarbij er reeds met Amsterdam en Rotterdam is gestart. Meer gemeenten zijn welkom.

Leerdoelen campagne:

  • Welke interventies zijn er mogelijk zodat er meer hergebruikt wordt binnen een gemeente? Denk bijvoorbeeld aan betere voorlichting.
  • Wat is de impact van deze interventies?
  • Hoe kunnen succesvolle pilots ook in andere gemeenten worden uitgerold?

Meting: 

  • De afname van grofvuil per inwoner, binnen een gemeente
  • Aanbod gebruikte spullen binnen gemeente op Marktplaats en lokale kringloopwinkels

Skills & arbeid:

communicatieve skills