Repair · Milieu Centraal
Een reparateursregister door Milieu Centraal

Op 20 april jl. is het nationaal reparateursregister opgestart voor elektrische apparaten. Dit wordt door de REUSE-alliantie ook uitgebreid naar een register voor meubelreparateurs. Maar welk inzicht heeft de consument nodig om meubels daadwerkelijk te gaan repareren, welke barrières moeten weggehaald worden? En hoe kan een reparateursregister hierbij helpen?

 

Periode: Nog niet bekend, inventarisatie van alle meubelreparateurs wordt in 2023 gestart door het Groene Brein. Hierna moet het register gevuld worden en via een webomgeving bereikbaar worden gemaakt voor de consument die meubilair wil laten repareren.

Locatie: Het streven is het register te ontsluiten voor de consument via de website van Milieu Centraal.

 

Leerdoelen

  • Hoe kan een reparateursregister de consument aanzetten tot meer reparatie?  
  • Helpt een overzicht op Milieu Centraal met het verhogen van het aantal clicks richting het reparateursregister?
  • Hoe draagt een samenwerking zoals de REUSE-alliantie bij aan de transitie naar een circulaire economie, welke concrete resultaten gaat dit in de toekomst opleveren?

Skills & arbeid

De directe skills en arbeid die hiervoor ingezet worden zijn: gedragswetenschappers, webdeveloppers en communicatieexperts. 

Als de communicatie via Milieu Centraal meer clicks oplevert richting reparateurs kan het bijdragen aan meer werk voor reparateurs. 

 

 

Over MilieuCentraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Milieu Centraal helpt mensen bij het maken van duurzame keuzes. Kortom, een praktische gids voor iedere duurzame stap. Milieu Centraal wil het reparateursregister meenemen op hun website en onderzoeken hoe dit register de consument zo goed mogelijk in staat stelt tot het repareren van de meubels.

 

Dit doen ze op verschillende manieren:

  • Onderzoek, in oktober 2023 publiceerde ze een factsheet met consumenteninzichten gepubliceerd over zitmeubilair.
  • Consumentenonderzoek naar belemmeringen en drijfveren van mensen met betrekking tot gebruik van het reparateursregister kan Milieu Centraal uit (laten) voeren mits er budget beschikbaar is voor uren Milieu Centraal en externe kosten van onderzoeksbureau.
  • Kennisdeling, advies aan de REUSE-alliantie welke vragen relevant zijn voor de consument die uitgezet moeten worden bij meubelreparateurs zodat deze opgenomen kunnen worden in het register.
  • Implementatie, het opnemen van het reparateursregister middels een API op de website.