Alliance Partner
Milieu Centraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Milieu Centraal helpt mensen bij het maken van duurzame keuzes. Kortom, een praktische gids voor iedere duurzame stap.

 

Bijdrage aan de alliantie:

  • Onderzoek; in oktober 2023 publiceerde ze een factsheet met consumenteninzichten gepubliceerd over zitmeubilair.
  • Consumentenonderzoek naar belemmeringen en drijfveren van mensen met betrekking tot gebruik van het reparateursregister kan Milieu Centraal uit (laten) voeren mits er budget beschikbaar is voor uren Milieu Centraal en externe kosten van onderzoeksbureau.
  • Kennisdeling, advies aan de REUSE-alliantie welke vragen relevant zijn voor de consument die uitgezet moeten worden bij meubelreparateurs zodat deze opgenomen kunnen worden in het register.
  • Implementatie, het opnemen van het reparateursregister middels een API op de website.

Hoe stimuleer je levensduurverlenging?

Voor de consument is Milieu Centraal de gids die inspireert, motiveert, en helpt om duurzame stappen te zetten. Voor organisaties, bedrijfsleven en overheden is Milieu Centraal de partner die met onafhankelijke en betrouwbare informatie raad geeft hoe je drempels voor consumenten wegneemt. En als kenniscentrum voor duurzaamheid in het dagelijks leven delen we waar mogelijk kennis van wat de consument beweegt.

 

Missie

Onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geeft consumenten duurzame tips, adviezen en inzichten. Milieu Centraal is opgericht om feiten van fabels te scheiden. Alle inzichten, tips en adviezen worden zorgvuldig onderbouwd in de kennisbasis. Hierin bundelen onderzoekers alle beschikbare (wetenschappelijke) informatie over een onderwerp en leggen de conclusies voor aan bedrijven, branches en maatschappelijke organisaties.
Milieu Centraal geeft antwoord op concrete vragen, scheidt fabels van feiten en schept helderheid over complexe onderwerpen.