Ikea · Alliance Partner
Transitieagenda Consumptiegoederen

De Transitieagenda is één van de vijf transitieagenda’s binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie die de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid hebben opgesteld. Met een netwerk van vrijwillige vertegenwoordigers uit bedrijven, overheden, wetenschappers en brancheverenigingen komen we meerdere keren per jaar samen om toe te werken naar volledig circulaire consumptiegoederen in 2050. Hierin wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan levensduurverlenging en minder consumptie.

 

Hoe stimuleer je levensduurverlenging?

In deze alliantie draait de TAC geen pilots. Wel leveren wij een bijdrage op drie niveaus.

  •  Agenderen van pijlers uit deze alliantie in de aanscherping van het NPCE. Dit jaar wordt UPV hoger op de r-ladder onderzocht om ook te verkennen hoe de ReUse alliance vanuit de overheid gestimuleerd kan worden.
  • Verbinden. De ontwikkelingen vanuit verschillende productgroepen worden aan elkaar gekoppeld om te versterken. Zo sluit meubels aan bij het bestaande reparatie register van elektrische apparaten. Tegelijkertijd zijn de lessen uit deze alliantie schaalbaar naar andere productgroepen.
  • Inspireren. Pioniers uit dit programma worden in het zonnetje gezet en gedeeld met onze leden.

 

Wat wil je leren in deze alliantie?

Hoe de transitie op levensduurverlenging voor de productgroep in meubels werkt. We vertalen deze kennis naar andere productgroepen zoals elektrische apparaten en textiel.

Missie

De transitieagenda consumptiegoederen is een katalysator voor verandering. We richten ons hierin op de pioniers en zetten onze mensen en middelen in om de gehele sector hierin mee te krijgen. Per productgroep kijken we eerst wat pioniers doen en wat ze nu stimuleert of juist belemmert om de doelen uit het Nationale Programma CE (NPCE) te bereiken. Dit inzicht gebruiken we om samen met het peloton acties te ondernemen om die richting op te bewegen. Om hierin te ondersteunen werken we nauw samen met beleidsmakers, wetenschappers, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties.