Repair · Alliance Partner
Repair Café International

Repair Café International is de motor van de succesvolle Repair Café-beweging. De stichting helpt wereldwijd groepen vrijwilligers op weg met dit concept, waarbij handige mensen minder handige buurtgenoten helpen kapotte spullen te repareren. Ons motto: ‘Weggooien? Mooi niet!’

 

Levensduurverlenging

 

Repair Café International gaat het repareren van meubels in Repair Cafés breder onder de aandacht brengen bij het algemene publiek via publicaties op de website repaircafe.org (zie bv. https://www.repaircafe.org/meubels-repareren/) en via social media. In deze publicaties besteden we ook aandacht het belang van onderhoud van meubels, zodat deze langer in goede staat blijven.

 

Samenwerking en leerdoelen

 

Repair Café International zet zich in voor het behoud van reparatiekennis in de buurt. In deze alliantie hopen we te bereiken dat niet alleen vrijwilligers weer aan het repareren gaan, maar dat ook de professionele reparateur weer een toekomst heeft.

 

Missie; Weggooien? Mooi niet!

 

Om als mensheid te kunnen voortbestaan moeten we weer binnen de grenzen van de planeet gaan leven. Dat betekent dat we niet meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan bieden. Reparatie en hergebruik zijn daarom niet meer dan logisch.