Repair · Pilot partner
Centre of Expertise City Net Zero (HvA)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) werkt samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in de zogenaamde is Centres of Expertise (CoE) aan praktijkgericht onderzoek. CoE City Net Zero werkt aan een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam.

 

In het project Urban Upcycling onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam samen met lokale MKB-en non-profit bedrijven, gemeentes, branchevereniging CBM, IKEA en diverse kennispartners hoe upcycling van reststromen van meubels in een stedelijke context vorm kan krijgen.

Een nieuw onderzoek naar levensduurverlenging van meubels wordt in co-creatie met een aantal partners uit de ReUse Alliance voorbereid. In dit onderzoek zal er meegekeken worden met de pilots van de ReUse Alliance om vervolgstappen te onderbouwen.

 

Wat wil je leren in deze alliantie?

Met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek willen we inzichten verkrijgen in benodigde waardenetwerken en beleidsmodellen, circulaire strategieën en technologieën en benodigd gedrag. Deze inzichten verwerken we in onderwijs en in handvatten voor de praktijk om de transitie naar een circulair meubelecosysteem ondersteunen.

 

Visie op duurzaamheid

De transitie naar een 100% circulaire samenleving vraagt om een grote omslag in de manier waarop we denken en doen. Er worden al veel technische experimenten gedaan. Om de transitie te versnellen is het zaak ook sociale en economische innovaties integraal mee te nemen in de ontwikkelingen.