Alliance Partner
Het Groene Brein

Met een netwerk van 170 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten naar een nieuwe economie in Nederland. Een economie binnen de planetaire grenzen en tegemoetkomend aan de behoeften van de samenleving.

 

Hoe stimuleer je levensduurverlenging?

 

Het Groene Brein is verantwoordelijk voor het programmamanagement in deze alliantie. We brengen de partners samen en zorgen dat iedereen samen kan werken aan het gemeenschappelijk doel: levensduurverlenging. Dit doen we o.a. door het opstellen van een gezamenlijk manifest en visiedocument, door het faciliteren van een learning community en erg belangrijk: de kennis van wetenschappers te ontsluiten via de Breinstorms.

 

Wat wil je leren in deze alliantie?

 

We leren hoe verschillende actoren (bedrijfsleven, overheid, ngo’s, wetenschappers, financiële sector) samenwerken via de fasen uit het markttransformatiemodel. En welke interventies het beste werken. Deze kennis zullen we vertalen naar andere productgroepen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen (zoals elektrische apparaten).

Visie en missie

 

We hebben maar één aarde, dus zullen we de transitie naar een nieuwe economie moeten versnellen. We staan voor een inclusieve, rechtvaardige economie, die binnen de planetaire grenzen blijft. Het Groene Brein brengt wetenschappers en praktijk (overheid en bedrijfsleven) bijeen, zodat kennis uit wetenschap en praktijk wordt uitgewisseld en direct wordt vertaald naar de praktijk. Deze combinatie is goud waard!