Repair · Alliance Partner
Branchevereniging Kringloop Nederland

Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) vertegenwoordigt de belangen van kringlooporganisaties in heel Nederland. Onze leden zetten zich in voor een circulaire economie door hergebruik, reparatie en re-/upcycling van goederen én voor een inclusieve arbeidsmarkt door zo veel mogelijk waardevolle werkplekken te creëren.

 

Hoe stimuleer je levensduurverlenging?

BKN-leden hebben op verschillende locaties werkplaatsen waarin meubels gerepareerd of ge-upcycled worden zodat deze meer kans hebben op een nieuwe eigenaar. We onderzoeken nog om pilots te starten bij bijv. The Upcycle Collection of het Circulair Warenhuis, daarnaast kunnen wij in ieder geval kennisdeling faciliteren op dit onderwerp. Door bijv. een bijeenkomst te organiseren voor andere leden zodat ook zij de kansen erkennen van reparatie en upcycling bij meubels. Dat kan ook onder de paraplu en ons netwerk van Circulaire Ambachtscentra.

 

Wat wil je leren in deze alliantie?

Hoe we reparatie op een hoger plan kunnen krijgen voor de samenleving. Door samen te onderzoeken hoe we consumenten er van kunnen overtuigen dat hun spullen een langer leven verdienen, voor zichzelf of een ander. Zuiniger met meubels omgaan en opnieuw leren waarderen en hoe wij daar als kringloopbranche op in kunnen spelen.

Missie

Focus van de kringloop ligt natuurlijk op hergebruik. Maar door middel van reparatie en upcycling stimuleren we dat enorm. We verlengen de levensduur en waarderen onze spullen meer en gaan daardoor zuiniger om met onze grondstoffen, want die verbruiken we te veel door nieuwe producten.